Sohar Port | Tidal Data
Tide Height - Pressure Sensor
(Local Datum) 10 min (m)
Tide Height - Radar Sensor
(Local Datum) 10 min (m)
Tide Height (Local Datum) Pressure Sensor (m) - 10 min Radar Sensor (m) - 10 min
Time Axis    Max:    Max: